Kada je najbolje kupiti investiciono zlato? Pitanje kojim se bave ne samo stručnjaci, već i mediji, pa i ljudi u svakodnevnim razgovorima.

 

Kao najvredniji plemeniti metal, zlato od davnina predstavlja dragocenu imovinu. Zahvaljujući svojoj retkosti i neverovatnim svojstvima ono ima važnu ulogu u zaštiti kapitala, ali i obezbeđivanju prinosa. Imajući ovo u vidu ne čudi što iz godine u godinu raste broj zainteresovanih za ulaganje u zlato. Samim tim se nameće i pitanje kada je pravo vreme za njegovu kupovinu. Tajming vaše kupovine može u velikoj meri uticati na profit ili vrednost uštede koju biste mogli da ostvarite.

 

Kupujte zlato pre pada tržišta ili recesije

Kao jedan od najčešćih odgovora na pitanje: „kada je najbolje kupiti investiciono zlato“ i gram zlata cena, stručnjaci navode period neposredno pre recesije ili pada tržišta.

 

Međutim, niko sa sigurnošću ne može predvideti kako će se tržište kretati u budućnosti. I dok pojedini odbacuje znake predstojećeg finansijskog kolapsa kao paranoju, drugi smatraju da je vreme za hitnu akciju za diversifikaciju portfolija. Kao razlog za to navode krivu prinosa. Tu spada i eksplozivni nacionalni dug i međunarodnu ekonomsku nesigurnost koji su vodeći indikatori da je pravo vreme da investirate u zlato.

 

Kada je najbolje kupiti investiciono zlato

 

Istorijski gledano, cena zlata naglo raste kada dođe do neočekivanog događaja, kao što je zategnuta situacija između velikih sila koja može da odvede u rat. Zatim je tu globalna nestašice energenata, pa i neočekivani izborni rezultat. Ovi i slični događaji predstavljaju potencijalne znake predstojeće neizvesnosti. Što je ekonomska kriza veća, to će vrednost zlata biti viša. Najbolji dokaz za to jeste porast cene zlata usled rata u Ukrajini i skoka stopa inflacije koje su posledica Covid pandemije.

 

Cena zlata je maja meseca dostigla vrhunac, od 2.062,99 dolara/oz, dok statistički podaci pokazuju da porast odgovara trendu rasta cene zlata na godišnjem nivou u poslednjih 15 godina. MMF stručnjaci predviđaju da će inflacija iznositi 6,5% za 2023, što je daleko iznad zdravog raspona od oko 2%, sada je pravo vreme za investiranje u čisto zlato.

 

Kada je najbolje kupiti investiciono zlato u toku godine?

Iako je vrednost investicionog zlata stabilna, postoji izvesna fluktacija u ceni u toku godine. Zato je poznavanje istorijskih trendova korisno prilikom planiranja ulaganja u ovaj plemeniti metal.

 

Posmatrajmo recimo tržište zlata od 1975. godine pa do današnjih dana. Može se uočiti da u prvih nekoliko meseci zlato ima tendenciju rasta. Naime, cena zlata u godini je najniža januara i raste sve do aprila, kada počinje da opada. Taj trend traje do avgusta, a zatim ponovo raste u septembru, oktobru i novembru. To znači da je, prema istorijskoj osnovi, najbolje vreme za kupovinu zlata početak januara. Takođe je povoljan period od sredine juna do početka jula.

 

Ipak, nemojte zaboraviti da na cenu zlata utiču brojni složeni faktori koji mogu u izvesnoj meri da izmene istorijske trendove na godišnjem nivou.

 

Kada je najbolje kupiti investiciono zlato? Kada raspolažete neraspoređenim kapitalom

Osnova ulaganja u investiciono zlato jeste težnja da se sačuva kupovnu moć novca. Kako se njegova vrednost kreće u istom smeru sa inflacijom, što nije slučaj sa papirnom valutom, najbolje vreme za kupovinu zlatnih poluga i dukata jeste kada imate slobodan kapital. Jedino na taj način sačuvaćete vrednost svog novca kroz godine. Zlato je dobra dugoročna investicija, jer ima kontinuiranu progresiju na duži period, bez obzira što u kraćim intervalima može da pokazuje blagi pad.

 

Kada je najbolje kupiti investiciono zlato

 

Ukoliko ste odlučili da započnete investiranje u zlato kompanija Insignitus GOLD sa bogatom ponudom zlatnih pločica i dukata može vam u tome pomoći.